11/12/2008 Hersenen hebben koolhydraten nodig

Uit een nieuwe studie psychologieprofessor Holly Taylor van Tufts University blijkt dat wie brood, pasta en aardappelen uit zijn menu schrapt, wel afvalt maar tezelfdertijd zijn hersenen “verhongert” zodat deze niet meer optimaal werken. Voor het onderzoek moesten de vrouwelijke deelnemers tussen 22 en 55 jaar kiezen tussen een koolhydratenarm of een caloriearm, maar goed gebalanceerd dieet. Vervolgens legden ze allemaal geheugentests af. De vrouwen op een koolhydratenarm dieet scoorden veel slechter, ook bleek dat hun reactievermogen trager was. Ze konden wel beter hun aandacht op korte termijn erbij houden. Dit effect is al merkbaar na slechts 1 week diëten. De onderzoekers denken dat dit komt omdat de hersenen energie halen uit glucose, een stof die ons lichaam uit koolhydraten wint. Het lichaam kan glucose niet opslaan, dus dat betekent dat de hersencellen meteen minder energie krijgen. De studie "Low-carbohydrate weight-loss diets. Effects on cognition and mood," verschijnt in februari 2009 in het vakblad "Appetite."

31/12/2008 Pas op voor combinaties

Ondanks de waarschuwingen van deskundigen over interacties tussen geneesmiddelen toont een studie aan dat er nog mensen zijn die risico's nemen door verschillende behandelingen tegelijk te volgen. Onderzoekers bestudeerden de behandelingen die personen van 57 tot 85 jaar volgden in de Verenigde Staten en stelden vast dat in deze leeftijdsgroep 1 persoon op 25 gevaarlijke combinaties gebruikt. De meest voorkomende en riskante was de combinatie van ginkgo biloba, een natuurlijke vaatverwijder, en aspirine dat het risico op een interne bloeding verhoogt.

« Om complicaties te beperken moesten de patiënten hun artsen en apothekers op de hoogte houden van hun geneesmiddelenverbruik en werden ze door laatsten gewaarschuwd over de eventuele risico's alvorens een behandeling aan te vatten », licht de auteur toe.

 

 

 

 

 

 

 

De jeugd is de toekomst… als ze zich tegen griep laat vaccineren. Een studie toont aan dat 9 tot 20% van de studenten in het hoger middelbaar en aan de universiteit elk jaar griep krijgt. Kristin Nichol et coll. van de universiteit van Minnesota screenden 12.975 studenten op 2 aparte campussen en tijdens 4 verschillende griepseizoenen. De vaccinstatus werd geverifieerd. Iets meer dan 30% was gevaccineerd en 24% had griep gehad. De gevaccineerden hadden beduidend minder geleden onder de ziekte. Het vaccin ‘won' 1 dag ziek zijn voor 2 gevaccineerde personen en 1 dag afwezigheid voor 17 gevaccineerden. In de Verenigde Staten zouden 18 miljoen doses nodig zijn om deze bevolkingsgroep te vaccineren…
02/12/2008 Studeren en griep gaan niet samen

09/12/2008 Griepvaccin werkt ook in halve dosis

Uit een artikel dat deze week verschijnt in de Archives of Internal Medicine blijkt dat een halve dosis griepvaccin ruim volstaat voor jonge volwassenen. Uit onderzoek blijkt immers dat de groep van 18 tot 49 jaar even goed reageert op de helft van het normale vaccin. Eens de 50 voorbij vermindert de respons en worden naargelang de leeftijd hogere dosissen nodig. Dit gegeven is vooral interessant als men weet dat griepvaccin gekweekt wordt in bevruchte kippeneieren. Indien er een wereldwijde vaccinatie campagne nodig mocht worden, zal er onvermijdelijk schaarste optreden en kan men maar beter zuinig zijn.

05/12/2008 Astma & keizersnede

Kinderen die met een keizersnede geboren zijn zouden meer risico lopen om astma te krijgen dan natuurlijk bevallen kinderen. De Nederlandse onderzoekers volgden gedurende 8 jaar 2917 kinderen die tussen mei 1996 en december 1997 geboren zijn. 247 onder hen waren met een keizersnede geboren. Van al deze kinderen ha

d 12,4% astma op de leeftijd van acht jaar. Dit verhoogd risico op astma voor

12/12/2008 Pure chocolade helpt afvallen tijdens feestdagen

Deense onderzoekers deden volgende studie: 16 mannelijke vrijwilligers moesten 12 uur vasten en vervolgens 100 gram chocolade eten binnen het kwartier. De tests gebeurden zowel melk- als pure chocolade, beide soorten bevatten evenveel caloriën. De 5 uren die volgden moesten ze een dagboek van hun hongergevoel bijhouden. Twee en een half uur na de chocolade kregen de mannen pizza aangeboden en moesten ze ervan eten tot ze voldaan waren. Bij de donkere chocolade hadden de mannen 15 procent minder pizza nodig om zich voldaan te voelen. Ze hadden ook minder zin in zoet, zout of vettig eten. De onderzoekers zeggen dus dat het een goed idee om is om enkele uren voor de feestmaaltijd wat pure chocolade te eten om je gewicht onder controle te houden.

kinderen die met de keizersnede zijn geboren is nog groter voor hen waarvan de ouders allergisch waren, namelijk tweemaal resp. driemaal zo groot voor één allergische resp. twee allergische ouders.

12/12/2008 www.goedgebruik.be

De resultaten van een enquête bij Belgische patiënten toonden aan dat patiënten veel belang hechten aan informatie over het goed gebruik van geneesmiddelen die ze van hun apotheker krijgen. Om hieraan tegemoet te komen lanceert Pharma.be en uw apotheker 2 eenvoudige tools:

  • De geneesmiddelenpas waarop u persoonsgebonden informatie en belangrijke info over uw medicatie kan opschrijven.
  • Een nieuwe website: www.goedgebruik.be Op deze site vindt u allerlei informatie over het goed gebruik van geneesmiddelen en het beheer van de huisapotheek
15-12-2008 Alcoholisme bij jonge mannen verhoogt kans op osteoporose

Uit onderzoek op 57 volwassen alcoholici tussen 27 en 50, blijkt dat een vierde van de mannelijke patiënten een lager dan normale botmassa hadden. Bij de vrouwelijke patiënten was dit slechts bij 1 op de 20 het geval. De onderzoekers, o.l.v. dr. Peter Malik van Universiteit Innsbruck, gaan ervan uit de hoge oestrogeen waarden de vrouwen tijdelijk beschermden. Bij alle patiënten waren de vitamine D waarden extreem laag. Uit het onderzoek blijkt ook dat zelfs bij jonge mannen de botdensiteit afnam.
15/12/2008 PERS: Omega Pharma schort verkoop gsm-chip op

De distributeur van geneesmiddelen en verzorgingsproducten Omega Pharma schort de verkoop van de E-Waves Phone Chip aan apotheken en farmagroothandels op. De chip, die het thermisch effect van gsm-gebruik moest neutraliseren, heeft niet het gewenste effect. Topman Marc Coucke excuseert zich voor de opschudding en gaat ontevreden kopers vergoeden...(De Tijd 15/12/2008)

18/12/2008 Eén noodnummer : 112

Sinds enkele dagen is het officieel, het noodnummer 112 vervangt met ingang van 2009 alle nationale noodnummers van de landen van de Europese Unie.

Bulgarije of Roemenië, de twee laatst toegetreden landen waar dit nummer niet werkte, hebben alles in het werk gezet om hun probleem op te lossen. Het zal voortaan dus makkelijk zijn welk nummer men in noodgevallen moet bellen; iedere persoon die woont of reist in Europa kan het alvast in zijn gsm opslaan. Ter herinnering, dit nummer kan men bellen bij een ongeval, agressie, of gelijk welke noodsituatie. De telefonisten antwoorden in eerste instantie in de taal van het land maar kunnen ook overschakelen naar het Engels.

19/12/2008 Suiker, zoet op de tong

Uit hun observatie dat ratten gewend raken aan suiker besloten kwamen onderzoekers tot de conclusie dat suiker ook bij mensen als een drug kan werken. Zij gaven ratten wekenlang de keuze tussen water, suikerwater en alcohol en stelden vast dat de ratten vooral werden aangetrokken door het suikerwater waar ze grote hoeveelheden van dronken. Als het suikerwater werd weggenomen schakelden de ratten over op alcohol waarvan ze weer veel meer dronken dan in normale omstandigheden.

Volgens de auteurs leidt een hoge suikerconsumptie tot neurochemische veranderingen in de hersenen, met gedragsstoornissen die lijken op die bij regelmatig en abusief gebruik van cocaïne, morfine of nicotine.  

23/12/2008 Niet iedereen vindt even vlot de weg naar de palliatieve thuiszorg

Totnogtoe bestond er in België geen enkele studie die de manier in kaart brengt waarop terminale patiënten in Vlaanderen worden doorverwezen naar de palliatieve thuiszorg. Prof. Johan Bilsen, dr. Katrien Drieskens en prof. Luc Deliens maakten een studie van alle mensen die van juni 2005 tot maart 2006 terechtkwamen bij Omega, het eerste multidisciplinaire palliatieve thuiszorgteam dat vorige week zijn twintigste verjaardag vierde. In deze periode werden 325 patiënten naar Omega doorverwezen. Hun gemiddelde leeftijd bedroeg 71 jaar, en 83 procent onder hen leed aan kanker. Dertig procent werd doorverwezen door huisartsen en thuisverpleegkundigen (eerstelijnszorgers); 45 procent was doorverwezen door tweedelijnszorgers (maatschappelijk werkers en artsen uit ziekenhuizen, verpleegkundigen uit rusthuizen of ziekenhuizen of ziekenhuisartsen). Nog eens 23 procent was doorverwezen door zijn eigen familie, en in twee procent van de gevallen nam de patiënt zelf het initiatief.
Opvallend is dat het verloop tussen de doorverwijzing en het overlijden gemiddeld 26 dagen bedroeg, en dat er zich sterke verschillen aftekenden tussen de patiënten. Zo bleken patiënten ouder dan 75 gemiddeld slechts 12 dagen voor hun overlijden doorverwezen te worden, terwijl dat voor de jongere patiënten gemiddeld 33 dagen voor hun overlijden gebeurde. Ook de ziekte speelde een rol: zo werden kankerpatiënten gemiddeld 30 dagen voor hun overlijden doorverwezen, terwijl mensen met andere ziektes gemiddeld 12 dagen voor het overlijden werden doorverwezen.

26/12/2008 www.apotheekleuridan.be gaat live!

Welkom op de gloednieuwe site van apotheek Leuridan! Na de nodige voorbereidingen hebben wij sinds vandaag hier onze eigen webstek. Voorlopig nog vrij beperkt, maar er zijn nog plannen genoeg om deze in de toekomst serieus uit te breiden. Surf gerust eens rond... Indien u opmerkingen heeft (zowel positief als negatief), laat die dan zeker weten!(u vindt onze gegevens op de "contact" pagina)