Dossier Migraine

Archief

 

Preventief
Wanneer de patient meer dan 2 migraine aanvallen per maand heeft, kan worden overwogen preventief medicatie te nemen. De best gekende geneesmiddelen hiervoor zijn beta-blokkers (bloeddrukverlagers). Andere medicatie wordt soms ook gebruikt (zie link) maar deze hebben meer neveneffecten. Al deze producten zijn op voorschrift.

Curatief
Wanneer een migraine-aanval is gestart is eerstelijnsmedicatie een klassieke pijnstiller (paracetamol zoals Dafalgan of Perdolan) in voldoende hoge dosis gecombineerd met een antibraakmiddel (Domperidon, zoals Motillium). Deze medicatie is niet op voorschrift, maar indien hogere dosissen nodig zijn, gebeurt dit best in overleg met je apotheker of huisarts.

Indien deze eerstelijnsmedicatie onvoldoende is, kan de huisarts in 2e lijn een klassieke onstekingswerend product voorschrijven (bv. Diclofenac).

Als 3e lijn kan dan worden overgeschakeld naar de migrainespecifieke middelen (triptanen, ergotamine). Sumatriptan is het best bestudeerde triptaan en blijkt peroraal even werkzaam als zijn nakomelingen (naratriptan, eletriptan, zolmitriptan, rizatriptan, almotriptan). Naratriptan kan overwogen worden wanneer het snel opflakkeren van de
hoofdpijnklachten op de voorgrond staat maar heeft als nadeel dat het beduidend trager werkt.
De juiste plaats van ergotamine/dihydro-ergotamine is onduidelijk gezien de beschikbare studies van
onvoldoende methodologische kwaliteit zijn. Ergotamines hebben vooral een plaats bij langdurige migraineaanvallen of bij patiënten waar hoofdpijnklachten snel heroptreden na een behandeling met triptanen.

Te frequent gebruik van analgetica en antimigrainemiddelen aan te hoge doses omwille van hoofdpijn (migraine of ander type), kan leiden tot een toename van de frequentie van de hoofdpijnklachten, gaande tot nagenoeg dagelijkse klachten. In de literatuur noemt men dit fenomeen o.a. "analgetica-geïnduceerde hoofdpijn", "medicatie-afhankelijke hoofdpijn"

Migraine?

Migraine wordt vaak verward met hoofdpijn, maar het gaat hier zeker niet om dezelfde pathologie. Migraine is een ernstige vorm van hoofdpijn die regelmatig terugkeert en gekarakteriseerd wordt door matige tot heftige, bonzende hoofdpijn die meestal gepaard gaat met misselijkheid en/of braken. De aanvallen worden erger bij fysieke inspanningen en kunnen verlammend werken en de levenskwalieit van de patiënt serieus hypothekeren.

Er zijn twee vormen van migraine: migraine met aura en migraine zonder aura of bijverschijnselen. De laatste komt het meest voor. Beide soorten migraine kunnen even hevig zijn.

Cijfers

Gemiddeld duurt een migraine-aanval iets minder dan één dag. Twintig procent van de patiënten heeft aanvallen die 2 tot 3 dagen duren.
De incidentie van migraine ligt ook vrij hoog: In België lijden ongeveer 2-10% van de mannen en 5-25% van de vrouwen migraine. Na 40-50 jaar dalen deze percentages. Vijf procent van de totale populatie heeft tenminste 18 ‘migrainedagen' per jaar, en 1% tenminste één aanval per week. De eerste aanvallen van migraine kunnen optreden op jonge leeftijd. Zo ligt de piekincidentie van migraine zonder aura op de leeftijd van 10-11 jaar bij jongens en 14-17 jaar bij meisjes.
De piekincidentie van migraine met aura ziet men op een nog jongere leeftijd.

Behandeling

Als migraine niet goed wordt behandeld, kunnen de aanvallen na verloop van tijd steeds vaker optreden. Migraine kan zelfs chronisch worden. Wacht dus niet te lang om je arts te raadplegen indien je vermoedt migraine te hebben. Men kan een onderscheid maken tussen een preventieve en een curatieve behandeling (die ook in stappen kan worden opgedeeld).


Ref.

Prodromen, Aura en Hoofdpijn

Prodromen
Prodromen zijn veranderingen in de gemoedstoestand, waardoor men gevoelens zoals hyperactiviteit, snel geïrriteerd zijn, concentratieproblemen, verminderde eetlust of juist erg veel trek in eten ervaart. Deze vinden enkele uren tot dagen voor het begin van de aanval plaats.
Er zijn veel verschillende uitingen van prodromen bij verschillende mensen, maar bij één individu zijn ze steeds hetzelfde.

Aura
Een kwart van de migrainepatiënten heeft migraine met aura-verschijnselen. Deze vorm van migraine wordt ook wel klassieke migraine genoemd. Aurasymptomen zijn bijvoorbeeld het zien van schitteringen, sterretjes of strepen. Meestal beginnen de verschijnselen op één punt in het gezichtsveld om zich vervolgens geleidelijk over het hele gezichtsveld uit te breiden. Een aura kan ook bestaan uit tintelingen in één lichaamshelft.

Hoofdpijnfase
De hoofdpijn bij migraine kan op elk tijdstip van de dag of nacht beginnen. De hoofdpijn is eenzijdig gelocaliseerd en heeft een kloppend karakter. Meestal is er een geleidelijk begin, een piek en dan verdwijnt de hoofdpijn weer geleidelijk. De hoofdpijn volgt altijd binnen 60 minuten op de aura of begint tijdens de aura. De hoofdpijnfase duurt 4 tot 72 uur.

De pijn bij migraine gaat bijna altijd gepaard met misselijkheid en soms met braken. De meeste migrainepatiënten hebben tijdens deze fase alleen maar behoefte aan rustig liggen in een bed dat staat in een stille, donkere kamer. Geen beweging, geen geluid, geen licht en geen eten.

Interessante links (tevens bronnen voor dit dossier)

Migraine algemeen (Pfizer)

Migraine geneesmiddelenwijzer

Prodromen - Aura - Hoofdpijn

Migraine medicatie - algemene info (wetenschappelijk)

Folia Farmacotherapeutica (overmatig gebruik pijnstillers)

 

© Apotheek Leuridan 2009 Alle rechten voorbehouden

Ref.